Warunki publikacji / Publikationsbedingungen

Informacja dla Autorów / Information für die Autoren/Autorinnen Informacja dla Autorów Wszystkie artykuły publikowane w Serii są recenzowane. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres mailowy. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word. Maksymalna objętość tekstu: a) artykuł – do 15 stron, b) recenzja, … Czytaj dalej Warunki publikacji / Publikationsbedingungen