+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Rekrutacja 2019/2020 – ważne terminy

Opis kierunku w katalogu studiów / zasady kwalifikacji

Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej absolwenci uzyskują tytuł licencjata filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia na kierunku Germanistik w Instytucie Filologii Germańskiej dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela.

Od drugiego semestru studenci kierunku Germansitik poza obligatoryjnymi przedmiotami z kanonu filologicznego mają możliwość dokonania wyboru spośród następujących modułów tematycznych zgodnie z własnymi preferencjami:

1. Translatorik – moduł przedmiotów translatorycznych, przygotowujących w sposób szczególny do wykonywania zawodu tłumacza; studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (a vista i konsekutywnych)

2. Deutsch in Recht und Wirtschaft – moduł “język niemiecki w prawie i gospodarce” umożliwiający zdobycie podstawowej wiedzy w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktycznej znajomości języka niemieckiego w rejestrach specjalistycznych prawniczym i ekonomicznym

3. Niederländisch – moduł nauki języka niderlandzkiego od podstaw, oferowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, pozwalający na zdobycie średniozaawansowanej znajomości języka niderlandzkiego (na poziomie B2) i stanowi dodatkowy atut w przypadku ubiegania się o pracę w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach.

4. Erweitertes Englisch – moduł rozszerzonej nauki języka angielskiego, który daje możliwość uzyskania dodatkowo wysokich kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz podstawowej orientacji w kulturze i historii Anglii i USA, literaturze angielskiej i amerykańskiej oraz gramatyce języka angielskiego.

Studenci wszystkich specjalności kierunku ‘filologia germańska’ zdobywają podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia przygotowują studentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia: Angewandte Germanistik lub Germanistik-Lehramt.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close