+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Rekrutacja 2018/2019 – ważne terminy

Opis kierunku w katalogu studiów / zasady kwalifikacji

Studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej absolwenci uzyskują tytuł licencjata filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Od roku akademickiego 2015/2016 studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych) I stopnia (studia trzyletnie) w ramach kierunku filologia germańska mogą wybierać spośród następujących specjalności:

1) Deutsch in Recht und Wirtschaft (Język niemiecki w prawie i gospodarce)

2) Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen (Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczycielska)

Studenci kierunku filologia germańska, specjalności Deutsch in Recht und Wirtschaft poza klasycznym germanistycznym wykształceniem zdobywają podstawową wiedzę w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktyczną znajomość języka niemieckiego prawniczego i ekonomicznego.

Absolwenci Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolach oraz do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych.

Studenci wszystkich specjalności kierunku ‘filologia germańska’ zdobywają podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych.
Studia filologiczne I stopnia przygotowują jednocześnie do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Od roku akademickiego 2009/2010 zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close