+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

ISSN: 1509-2178

„Prace Germanistyczne/Germanistische Werkstatt” to naukowe czasopismo germanistyczne wydawane od roku 1999 przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Na jego łamach wyniki swych badań prezentowali znani germaniści z kraju i zagranicy (m.in. Michael Rohrwasser, Jürgen Joachimsthaler, Agnieszka Frączek, Joanna Szczęk, Krzysztof Tkaczyk, Anna Rutka, Andrzej S. Feret i in.). Do kręgu Autorów publikujących w czasopiśmie należą jednak przede wszystkim młodzi naukowcy. Tematyka artykułów publikowanych w „Pracach Germanistycznych/Germanistische Werkstatt” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej, teoria i estetyka literatury, kulturoznawstwo, język i literatura z perspektywy medioznawczej, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i kultura regionu. W „Pracach Germanistycznych/Germanistische Werkstatt” publikowane są rozprawy naukowe, recenzje, sprawozdania. Do druku przyjmowane są publikacje wyłącznie w języku niemieckim.  Czasopismo ukazuje się raz do roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego Sp. z o.o.

REDAKCJA/ REDAKTION:
Maria Katarzyna Lasatowicz (Uniwersytet Opolski)
Felicja Księżyk (Uniwersytet Opolski)
Andrea Rudolph (Uniwersytet Opolski)
Daniela Pelka (Uniwersytet Opolski)
Gabriela Jelitto-Piechulik (Uniwersytet Opolski) (Sekretarz/ Schriftleitung)

Rada Naukowa / Wissenschaftlicher Beirat

Warunki publikacji / Publikationsbedingungen

Dla Autorów / Für die Autoren

Kontakt

Spis treści poszczególnych tomów / Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Bände

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close