+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej absolwenci uzyskują tytuł licencjata filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W ramach kierunku ‚filologia germańska’ studenci studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) dokonują wyboru spośród następujących specjalności:

1) Translatorik (Translatoryka)

2) Deutsch in Recht und Wirtschaft (Język niemiecki w prawie i gospodarce)

3) Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen (Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczycielska)

4) Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht (Filologia germańska – nauczycielska z rozszerzonym językiem angielskim)

5) Germanistik mit Niederländisch (Filologia germańska z językiem niderlandzkim)

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia trwają dwa lata (4 semestry). Na podstawie przedłożonej i obronionej pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł magistra filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studentom oferujemy przedmioty kierunkowe i podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich. Od roku akademickiego 2017/2018 kandydaci dokonują wyboru spośród następujących specjalności:

1) Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation (Lingiwistyka, translatoryka, komunikacja międzykulturowa)

2) Literatur, Kultur, Kulturmanagement (Literatura, kultura, zarządzanie kulturą)

3) Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt (Język niemiecki jako obcy i ojczysty) – specjalność nauczycielska*

*Absolwenci tej specjalizacji uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół.

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej absolwenci uzyskują tytuł licencjata filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Od roku akademickiego 2015/2016 studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych) I stopnia (studia trzyletnie) w ramach kierunku filologia germańska mogą wybierać spośród następujących specjalności:

1) Deutsch in Recht und Wirtschaft (Język niemiecki w prawie i gospodarce)

2) Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen (Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczycielska)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia trwają dwa lata (4 semestry). Na podstawie przedłożonej pracy oraz złożonego egzaminu magisterskiego absolwenci uzyskują tytuł magistra filologii germańskiej.

Studentom oferujemy przedmioty kierunkowe i podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich. Od roku akademickiego 2017/2018 kandydaci dokonują wyboru spośród następujących specjalności:

1) Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation (Lingiwistyka, translatoryka, komunikacja międzykulturowa)

2) Literatur, Kultur, Kulturmanagement (Literatura, kultura, zarządzanie kulturą)

3) Glottodidaktik und Kultur der Region (Glottodydaktyka i kultura regionu)*

* Podjęcie kształcenia w ramach profilu nauczycielskiego możliwe jest na studiach stacjonarnych II stopnia

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close