+48 77 452 73 80 ifg@uni.opole.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza dodatkową rekrutację na zagraniczne praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ na podstawie umowy na r.ak. 2016/17. Praktyki należy zrealizować (zakończyć) najpóźniej do kwietnia/maja 2018 r. Stawki obowiązujące w ramach tej umowy finansowej Polska Narodowa Agencja ustaliła na poziomie: 600 EUR, 500 EUR oraz 400 EUR. Grupy państw oraz obowiązujące stawki finansowe można znaleźć na naszej stronie: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=79&lang=pl&m=1.

Termin dostarczenia do Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą list nominacyjnych wraz z wnioskami wyjazdowymi studentów mija 12 stycznia 2018 r.

Przypominamy, że praktyka w ramach Programu Erasmus+ musi trwać minimum 60 dni oraz stanowić uzupełnienie programu studiów studenta (mieć związek ze studiowanym kierunkiem studiów).

Przypominamy również, że praktykę zrealizowaną w ramach Programu Erasmus+ student może zaliczyć jako praktykę obowiązkową w toku studiów.

Student może sam znaleźć organizację, w której chciałby odbywać praktykę, zgodnie ze swoim kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami, bądź mogą Państwo zaproponować studentom praktyki w znanych sobie zagranicznych instytucjach. Praktyki nie można odbyć w instytucjach UE. Narodowa Agencja poddaje również w wątpliwość zasadność realizacji praktyki w konsulatach i ambasadach (ze względu na trudny do wykazania międzynarodowy charakter środowiska, w którym odbywałaby się praktyka). Uniwersytet Opolski nie musi mieć podpisanej umowy z organizacją, w której student będzie odbywał praktykę.

Aktualnie środki w ramach nowej umowy finansowej na r.ak. 2017/18 (w ramach której obowiązują wyższe stawki finansowe w II i III grupie państw) zostały rozdysponowane. Realizacja praktyki w ramach wcześniejszej umowy finansowej (przy wyżej wymienionych stawkach finansowych) jest więc aktualnie jedyną możliwością realizacji mobilności w najbliższym czasie. Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zawnioskował o dodatkowe środki w ramach umowy finansowej 2017/18, jednak decyzja w tej sprawie należy do Polskiej Narodowej Agencji.

Uprzejmie proszę o terminowe (12 stycznia 2018 r.) skompletowanie wniosków wyjazdowych zakwalifikowanych studentów i przygotowanie odpowiadających im list nominacyjnych. W ramach wcześniejszych rekrutacji zdarzało się bowiem, że wnioski do nas nie docierały, bądź docierały bardzo późno, już po zakończeniu rekrutacji.

W razie dodatkowych pytań, służę pomocą.
Z poważaniem,

Karolina Młotek

Erasmus+ Programme
Department for Scientific Research and International Relations
University of Opole
Pl. Kopernika 11a, room 31
45-040 Opole, POLAND
tel. (48) 775415975

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close